Ogłoszenia


Wynagrodzenie 20%
Zabezpieczenie: -Nieruchomość - wpis w IV dziale księgi wieczystej
-Poddanie się dobrowolnej egzekucji (tryb 777)
Okres pożyczki: 12 miesięcy
 
Poszukiwane finansowanie w wysokości 50 000 zł na rozszerzenie działalności gospodarczej (pomoc administracyjno-biurowa dla szkół prywatnych). Środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do pozyskania nowych klientów.
 
Zebrana kwota: 0
 
Jeżeli suma zadeklarowanych wpłat jest większa od oczekiwanej kwoty pożyczki, to wybierani są inwestorzy, którzy udzielą najtańszej pożyczki (patrz regulamin).
 
Nie złożono inwestycji