Inwestuj z nami


Jak działają pożyczki społecznościowe.

Jak to działa

Formuła jest prosta – pożyczkobiorcy za pomocą specjalnie do tego przygotowanego serwisu internetowego prezentują swoje projekty i zbierają fundusze na wyznaczony cel. Inwestorzy samodzielnie decydują, która oferta jest warta uwagi i wybierają tą, która ich zdaniem zapewni największy zysk przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ryzyka (crowdfunding). 
 
Zabezpieczeniem każdego z projektów jest zawsze nieruchomość, która obciążona będzie wpisem hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej. Forma takiego zabezpieczenia stosowana jest również przez banki. Pozwala ona na zachowanie pełnego prawa własności przez pożyczkobiorcę i nie powoduje żadnych ograniczeń w rozporządzaniu z tego tytułu.
 
Dzięki naszej działalności, polegającej m.in. na pomocy w ustanowieniu zabezpieczeń, obie strony transakcji mogą czuć się bezpiecznie . Wszystkie nieruchomości są przez nas sprawdzone pod kątem zgodności z opisu przedstawionego przez pożyczkobiorcę ze stanem faktycznym.
 
Nasi specjaliści wypracowali również wzór przykładowej umowy pożyczki, którą pożyczkobiorca
i pożyczkodawca mogą zawrzeć. Wzór oparty jest na obowiązujących przepisach prawa i może zostać przez strony wykorzystany w zawieranej transakcji.  

 

 

Pożyczkobiorco

Z naszą pomocą możesz zaprezentować swój pomysł i pozyskać dla niego finansowanie na Twoich warunkach. Ustal kwotę, akceptowany przez Ciebie koszt pożyczki (wysokość oprocentowania), raty oraz zabezpieczenie (minimalne wymagane to hipoteka na nieruchomości). Inwestorzy sami złożą swoje propozycje. 
Przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego może być większość nieruchomości, domów, mieszkań, działek, gruntów. Dodatkowo pożyczkobiorca może udzielić innych zabezpieczeń, gdy kwota pożyczki to uzasadnia.
 
Taka pożyczka to doskonałe rozwiązanie dla podmiotów posiadających, które:
  • posiadają ciekawy pomysł inwestycyjny
  • potrzebują pozyskać pieniądze w krótkim czasie
  • posiadają zabezpieczenie 
Dzięki przejrzystym zasadom udzielania pożyczek oraz zawieraniu umów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, możesz w sposób pewny i bezpieczny korzystać z finansowania.
 
 
 

Pożyczkodawco

Zarejestruj się w serwisie, wybierz projekt, zadeklaruj kwotę i wynagrodzenie za pożyczkę. Sam ustalasz swój zysk. Twoje propozycja bierze udział w konkursie, w którym wybierane są najlepsze oferty, przy uwzględnieniu wysokości finansowania oraz wysokości zakładanego dla inwestora wynagrodzenia (czyli najniższego oprocentowania z punktu widzenia pożyczkobiorcy).
 
Każdy zarejestrowany inwestor ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi projektami do finansowania i samodzielnie podejmuje decyzje czy, komu i jakie kwoty chce pożyczyć. Serwis  pozwala inwestować rożne kwoty w każdy projekt. Takie podejście pozwala inwestorowi podzielić większe środki na kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych pożyczek i osiągnąć dużą dywersyfikację finansowanych projektów. 
 
W praktyce pożyczkobiorca i inwestor do czasu zawarcia umowy pożyczki nie komunikują się ze sobą, nie załatwiają formalności, nie dokonują czynności technicznych i administracyjnych. W ich przeprowadzeniu może pomóc serwis InvestPartners.pl.