Zabezpieczone pożyczki społecznościowe. Czym są i co musisz o nich wiedzieć?

05-11-2018

Pożyczki społecznościowe to stosunkowo nowa oferta na rynku usług finansowych. Jej pierwowzorem są tzw. pożyczki sąsiedzkie, udzielane osobom prywatnym przez osoby prywatne. Ponieważ jednak pożyczki społeczne bywają również udzielne na naprawdę duże kwoty, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. W jakiej formie?

Czemu służy zabezpieczenie pożyczki?

Zabezpieczanie udzielanych pożyczek to rozwiązanie stosowane od bardzo dawna. Jego celem jest zapewnienie pożyczkodawcy zwrotu pożyczanych pieniędzy. W razie braku możliwości zwrócenia całej pożyczonej sumy, w niektórych przypadkach pożyczkodawca może domagać się zwrotu w postaci konkretnych dóbr materialnych. Z kolei pożyczkobiorca, dzięki udzieleniu odpowiedniego zabezpieczenia, podnosi swoją wiarygodność i zwiększa szanse na otrzymanie określonej pożyczki.

Pożyczka społecznościowa pod zastaw

W przypadku pożyczek społecznościowych istnieje kilka możliwości zabezpieczenia pożyczki. Jedną z takich możliwości jest pożyczka pod zastaw zwykły. Ten typ zabezpieczenia został prawnie uregulowany, odpowiednio przez art. 306-335 Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przez Ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym  i rejestrze zastawów.
W przypadku zastawu zwykłego pożyczkę możemy zabezpieczyć na rzeczach ruchomych, które w razie konieczności zostaną sprzedane, a uzyskana z tego tytułu kwota trafi do pożyczkodawcy. Oprócz zastawu zwykłego bardzo popularnym rozwiązaniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Przedmiotem hipoteki mogą być poszczególne części nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a nawet wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Zabezpieczenie w postaci weksla

Zabezpieczeniem stworzonym specjalnie na potrzeby pożyczek od osób prywatnych, w tym pożyczek społecznych, jest weksel. Wekslem nazywamy papier wartościowy, który działa na zasadach określonych przez tzw. prawo wekslowe. Podpisanie weksla oznacza, iż pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty pożyczkodawcy określonej sumy pieniędzy. Zabezpieczenie to w razie konieczności może stanowić mocną podstawę do wszczęcia postępowania na drodze sądowej, co w efekcie skutkuje odzyskaniem należności. Należy przy tym pamiętać, iż znaczenie weksla wzrasta, kiedy zostanie on poręczony przez dowolny podmiot trzeci.

Poręczenie pożyczki społecznościowej

Skoro mowa o poręczeniu, to jest to również jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych form zabezpieczenia pożyczek. W tym jednak przypadku bardzo ważne jest, aby sytuacja finansowa osoby poręczającej stanowiła pewną gwarancję zwrotu zaciągniętego zobowiązania finansowego.
Poręczenia dokonuje się na podstawie umowy zawieranej z osobą trzecią. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić pożyczki, obowiązek zwrotu pieniędzy przechodzi na poręczyciela.

 
 
 
Lista aktualności