Nowa forma pożyczki - pożyczki społecznościowe pod zabezpieczenie

16-10-2018

Przez bardzo wiele lat dominującą formą pożyczek były tzw. pożyczki sąsiedzkie. Ich podstawę stanowiła słowna lub pisemna umowa zwierana pomiędzy dwoma znanymi sobie osobami, często właśnie pomiędzy sąsiadami. Dzisiaj, w erze globalizacji i rewolucji internetowej, pożyczki sąsiedzkie wyraźnie zmieniły swoją formę, lecz zachowały wyjątkowy charakter.


Pożyczki kiedyś sąsiedzkie, dziś społecznościowe

Doskonale nam wszystkim znane pożyczki sąsiedzkie swoją popularność zawdzięczają kilku ważnym czynnikom. Przede wszystkim umowy i ich udzielenie zawierane są pomiędzy osobami prywatnymi (ewentualnie pomiędzy przedsiębiorstwami), bez udziału jakichkolwiek instytucji finansowych. Z tego wynika również i to, iż wszystkie warunki spłaty – zarówno termin, jaki i wysokość rat oraz procentów – ustalane są indywidualnie, według chęci i możliwości obu stron. Bardzo duże znaczenie ma również czysto ludzki aspekt tego typu pożyczek, w których rozmowy na temat ewentualnej pożyczki toczone są na płaszczyźnie partnerskiej, nie zaś – jak w przypadku banków – stawiając pożyczkobiorcę na pozycji petenta.
Bardzo duże zmiany technologiczne, zwłaszcza w zakresie technologii informacyjnej, w tym upowszechnienie internetu, sprawiły, że zmieniło się również podejście do pożyczek sąsiedzkich. Dzięki globalnej sieci możemy komunikować się i prowadzić interesy z ludźmi z całego świata. I to wszystko bez wychodzenia z domu! Dobrze nam znane pożyczki sąsiedzkie zyskały nowy charakter, stając się pożyczkami społecznymi o bardzo dużym zasięgu. Teraz pieniądze możemy pożyczać nie tylko od sąsiadów czy znajomych, ale również od osób z drugiego końca kraju, które po prostu chcą i mają możliwość udzielić nam pożyczki na określonych warunkach.

Pożyczki społeczne pod zabezpieczenie

Pożyczki społecznościowe mogą być udzielne praktycznie na dowolne kwoty, zarówno pomiędzy osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorstwami. W przypadku umów pożyczek zawieranych pomiędzy osobami prywatnymi, wysokość zobowiązania finansowego nie przekracza zwykle kilku lub – w wyjątkowych przypadkach – kilkunastu tysięcy złotych. Ze względu na to, są to zwykle pożyczki udzielane bez specjalnego zabezpieczenia. Inaczej rzecz ma się w przypadku pożyczek na kwotę liczoną już w dziesiątkach tysięcy złotych. W ich przypadku zabezpieczenie stanowi niezbędną gwarancję zwrotu zaciągniętego zobowiązania.
Klasycznym przykładem zabezpieczenia pożyczki społecznościowej, czyli pożyczki od osoby prywatnej, jest weksel. Jednak możliwe są również inne formy zabezpieczeń. Weksel zyskuje na wartości, jeśli zostaje poręczony. Poręczenie samo w sobie stanowi powszechnie stosowaną formę zabezpieczenia pożyczki, również udzielanych przez instytucje finansowe. Oprócz tego możemy sporządzić notarialny akt zawierający obowiązek poddania się egzekucji z posiadanego majątku lub wziąć pożyczkę pod zastaw – zwykły lub pod hipotekę.
 

 
 
 
Lista aktualności